ONZE VISIE


Onze methodiek is een continu groeiende en bijgestuurde combinatie van verschillende stromingen in ondersteuning van zelfontwikkeling en zelfontplooing:

  • Inspirerend coachen (Jef Clement): Hier staan centraal een milde kijk naar onszelf, coachen met lef, inspirerend adviseren, constructief conflict stimuleren, en op zoek gaan naar dynamiek en enthousiasme
  • Horsefulness (Karine Vandenborre) en mindfulness: vanuit het nu, via ademhalingstechnieken en mildheid voor jezelf en omgeving en paard je lichaams en gevoelsbewustzijn vergroten
  • Script As Methode (SAM): SAM laat je handen en hersenen samenwerken. Al tekenend en kleurend gaat je gevoel stromen.
  • NLP (Neuro Liguïstisch Programmeren): focus op waarneming en reactie op onze omgeving, gedrags- en denkpatronen blootleggen en bijsturen
  • Transactionele Analyse (Erik Berne): coaching vanuit ego posities, bewustwording en gedrag
  • Systemisch denken: benadering waarin het doel van individu of team in de context en groter geheel wordt geplaatst. We kijken naar relaties en dieperliggende krachten binnen uw omgeving of organisatie die de situatie beïnvloeden
  • Verbindende communicatie (Marshall Rosenberg): leren uitspreken van eigen gevoelens en behoeftes, empathisch luisteren
  • Provocatief coachen: uitgaand van de veerkracht van een mens, met humor, uitdaging en warmte aanzetten tot sterkere relativering zelfbewustzijn
  • Wandelcoaching: op stap in de natuur opent je zintuigen, geeft nieuwe inzichten en rust